Pamaskong Mensahe Mula sa Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon

December 24, 2017   Mabunying pagbati ngayong Kapaskuhan sa mga mag-aaral, guro, at lahat ng mamamayang kaagapay ng Kagawaran. Sa ating pagbabalik-tanaw sa nakaraang taon ay magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natanggap, at isabuhay ang mga mahahalagang aral na ating natutunan bilang pagpupugay sa kaarawan ng ating dakilang Tagapagligtas. Sa kabila ng mga pagsubok…

Maestro is Back!

Hello friends! I am definitely back. After six months, I am back on WordPress- powered site. The last time that I have my posts under this site name was the time that my domain carljohncarolino.com was functioning. I thought that I cannot go back online with my domain because of my early struggles on blogging.…