Book Buddy Activity | Reading and Writing

Book Buddy Activity | Reading and Writing

Yesterday, I started teaching Purposeful Writing in the Disciplines and for Professions under Reading and Writing. After four weeks of discussion on formulation of claims, counterclaims, and determining textual evidence, the learners will be tested for the following weeks on how far they learned about critical reading as reasoning through several writing exercises.   The…

Panalangin sa mga Guro

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang Linangin ang aming murang isipan At huwag magsawa kapag ‘di makahabol ang turuan Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi, At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig Pagkalooban…