Panalangin sa mga Guro

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro
Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro
Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang
Linangin ang aming murang isipan
At huwag magsawa kapag ‘di makahabol ang turuan
Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong
Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi,
At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig
Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga
Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali
Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang
Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto
Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral
Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila
Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunugan
At bagong kaalaman at karanasam ay ‘di dapat katakutan
Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap
Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap
Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin
Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin
Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan
Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap
Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan
Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso
Siya nawa.

This is Enclosure No. 7 to DepEd Memorandum No. 130, s. 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *