Filipino sa Piling Larang Week 5- 8 DLL Quarter 1

These are my daily lesson logs for the subject Filipino sa Piling Larang. I followed the curriculum guide and teacher’s guide prescribed by the Department of Education. The curriculum guide is available on DepEd website. I also added my personalized activities. You may edit and give comments for the improvement of these logs. These are for free.

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Media and Information Literacy DLL Quarter 1

These are my daily lesson logs for the subject Media and Information Literacy. I followed the curriculum guide prescribed by the Department of Education. The curriculum guide is available on DepEd website. On the other hand, teacher’s guide is available on LRDMS. I also added my personalized activities. You may edit and give comments for the improvement of these logs. These are for free.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Contemporary Philippine Arts from the Regions DLL Quarter 1

These are my daily lesson logs for the subject Contemporary Philippine Arts from the Regions. I followed the curriculum guide prescribed by the Department of Education and it is available on DepEd website. I also added my personalized activities. You may edit and give comments for the improvement of these logs. These are for free.

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Lupang Hinirang Lyrics

Bayang magiliw,

Perlas ng silanganan,

Alab ng puso

Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,

Duyan ka ng magiting,

Sa manlulupig

Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,

Sa simoy at sa langit mong bughaw,

May dilag ang tula

At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y

Tagumpay na nagniningning;

Ang bituin at araw niya,

Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,

Buhay ay langit sa piling mo;

Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,

Ang mamatay nang dahil sa iyo.